Disclaimer

Algemeen

Levenbach advocaten, plaatst op levenbacharbeidsrecht.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Levenbach advocaten en derden zijn aangeleverd. Levenbach advocaten behoudt zich hierbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op levenbacharbeidsrecht.nl is geen juridisch advies van welke aard dan ook en is louter bedoeld ter informatie. Hoewel de informatie op deze weblog met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, verstrekt Levenbach advocaten geen enkele garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op levenbacharbeidsrecht.nl. Levenbach advocaten oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Levenbach advocaten zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende het gepubliceerde materiaal liggen bij Levenbach advocaten. Het is toegestaan om de inhoud van de weblog te kopiëren, te verspreiden en door te geven, mits er sprake is van naamsvermelding van zowel de auteur als Levenbach advocaten, het werk niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en het werk niet wordt bewerkt.

Privacy Statement

Algemeen

Deze weblog is eigendom van en wordt beheerd door Levenbach advocaten. Levenbach advocaten respecteert de privacy van alle gebruikers van deze weblog. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het gebruik van deze weblog verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u akkoord hiermee gebonden te zijn. Wij merken hierbij op dat deze weblog links naar andere internetsites kan bevatten waarop in sommige gevallen geen ‘privacy statement’ van toepassing is.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt kunnen worden gebruikt om met u in contact te komen, om u te informeren over nieuwe diensten en/of aanbiedingen van Levenbach advocaten en om de weblog en de dienstverlening van Levenbach advocaten te verbeteren. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken als u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gebruik van Google Analytics

Deze weblog maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse service maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker) teneinde te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze weblog kunt benutten.

Vragen

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Levenbach advocaten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@levenbachondernemingsrecht.nl